27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Świadczenia Pielęgniarskie

 

Pielęgniarka POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, wykonuje świadczenia z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Do jej kompetencji należą:

  • świadczenia lecznicze – wykonywanie iniekcji oraz zabiegów zaleconych przez lekarza, w gabinecie pielęgniarskim lub w domu pacjenta,
  • świadczenia diagnostyczne – pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, zgodnie z zaleceniami lekarza,
  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, zwłaszcza nad osobami przewlekle chorymi lub o ograniczonej sprawności psychofizycznej.


Kompleksową opiekę pielęgniarską w naszej placówce zapewniają Państwu:

Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne:

     Anna Cholewa

     Marta Deroń

     Maria Łebek

     Elżbieta Maj

     Krystyna Majewska

Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania:

     Joanna Kowalska

     Jolanta Sadło

 

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.