27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Lekarz Rodzinny


Świadczenia lekarza POZ:

Lekarz POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, decyduje o diagnostyce i procesie leczenia pacjenta. Do jego kompetencji należy kierowanie pacjenta do poradni specjalistycznych, wnioskowanie o leczenie szpitalne, uzdrowiskowe, rehabilitację lub o niektóre środki ortopedyczne i pomocnicze. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej realizuje także zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych badań lekarskich.
W ramach gwarantowanych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjent otrzymuje:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjenta, w przypadku uzasadnionym przez stan jego zdrowia,
  • konsultację wyników badań,
  • skierowania na badania diagnostyczne, między innymi badania krwi, USG, EKG,
  • skierowanie do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
  • skierowanie na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe,
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, zgodne ze stanem zdrowia pacjenta,
  • skierowanie do zakładu opieki nad obłożnie chorymi, do długoterminowej opieki, pielęgniarskiej lub rehabilitację w domu pacjenta,
  • receptę lub zalecenie przyjmowania leków, zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta,
  • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.