27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Gabinet Położnej

 

Świadczenia położnej POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, obejmują kompleksową opiekę nad noworodkami oraz kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu. Do jej kompetencji należy:

  • edukacja kobiet w zakresie planowania rodziny,
  • opieka profilaktyczna nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca  życia oraz kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu,
  • edukacja przedporodowa dla kobiet w ciąży, zwłaszcza ciąży obarczonej wysokim ryzykiem,
  • opieka pielęgnacyjna w czasie chorób ginekologicznych, nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologicznych (odbywa się na podstawie skierowania lekarza wykonującego operację lub zabieg),
  • przeprowadzanie zabiegów lub iniekcji zgodnych z zaleceniem lekarza, w gabinecie położnej lub w domu pacjentki.


Kompleksową opiekę zapewnia Państwu:

Położna Środowiskowa:

     Halina Pietrzyk

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.