27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Ważność Recept


Pacjent, który otrzymał receptę od lekarza powinien pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. Każda recepta wydana w formie papierowej lub w postaci e-recepty ma określony termin, w którym należy ją zrealizować. Po jego przekroczeniu, recepta traci ważność.
Termin realizacji recepty lekarskiej wynosi:

  • 30 dni od daty wystawienia lub wskazanej daty realizacji „od dnia” – dotyczy to większości lekarstw ora wyrobów medycznych,
  • 7 dni od daty wystawienia lub wskazanej daty realizacji „od dnia” – dotyczy to antybiotyków doustnych (tabletki, zawiesiny) lub w postaci zastrzyków,
  • 120 dni daty wystawienia lub wskazanej daty realizacji „od dnia” – dotyczy szczepionek oraz preparatów immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta, a także leków sprowadzanych z zagranicy

*Termin realizacji recepty na szczepionki dostępne od ręki (np. przeciw grypie lub ospie) wynosi 30 dni.

Jak obliczyć ważność recepty?
Na recepcie lekarskiej zawsze powinna znaleźć się data jej wystawienia – brak daty czyni receptę nieważną. Jeżeli lekarz nie podał daty realizacji „od dnia”, to termin ważności recepty wyznacza się od dnia jej wystawienia. Recepta lekarska jest ważna przez równe 30 dni, przy czym święta i dni wolne od pracy nie mają wpływu na termin jej ważności.
Przykład: Recepta wystawiona w dniu 1.08 będzie ważna do 31.08  włącznie.
Jeśli na recepcie lekarskiej widnieje data realizacji „od dnia”, to od niej należy liczyć termin ważności recepty. Pozwala to na odroczenie wykupienia leków.
Przykład: Data wystawienia recepty to 1.02, ale data realizacji „od dnia” to 1.03 – oznacza to, że recepta będzie ważna od 1.03 do 31.03.

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.