27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Programy Profilaktyczne

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent.
Program ten skierowany jest do:

 • osób, które w danym roku kalendarzowym mają ukończone 35, 40, 45, 50 i 55 lat,
 • osób obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak: palenie tytoniu i wyrobów papierosowych, nadwaga i otyłość, niewielka aktywność fizyczna, złe odżywienie, nadmierny stres, nadciśnienie tętnicze krwi oraz zaburzenie gospodarki lipidowej,
 • osób, u których dotychczas nie stwierdzono chorób układu krążenia
 • osób, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach programu profilaktyki CHUK.

Konsultacja z lekarzem POZ w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia obejmuje wywiad lekarski oraz skierowanie na badania, pozwalające określić kategorię lub ryzyko chorób. W karcie badania profilaktycznego znajdą się informacje, takie jak:

 • pomiary ciśnienia tętniczego,
 • wynik badania fizykalnego,
 • wynik oceny BMI,
 • wyniki badań biochemicznych: cholesterol, trój glicerydy, glikoza,
 • wyniki po ćwiczeniach fizycznych, trwających powyżej 30 minut,
 • palenie papierosów,
 • obciążenie rodzinne: zawał serca, udar mózgu.

Na podstawie karty badań lekarz może ocenić ryzyko chorób układu krążenia i skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie w poradni specjalistycznej.

2. Program profilaktyki POChP

Celem programu wczesnego wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest przede wszystkim zmniejszenie zachorowalności i umieralności na POChP oraz inne choroby odtytoniowe. Program ma także poprawiać świadomość świadczeniobiorców w zakresie szkodliwości palenia tytoniu i metod leczenia uzależnień, a ponadto poprawiać dostępność do specjalistycznych badań i leczenia przewlekłej obturcyjnej choroby płuc.
W ramach programu realizuje się:

 • poradnictwo antytytoniowe dla osób powyżej 18. roku życia palących tytoń,
 • poradnictwo antytytoniowe i badanie spirometryczne dla osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które nie miały wykonywanych badań w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy i u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Program profilaktyki POChP realizują przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach programu wykonuje się świadczenia, takie jak:

 • badania przedmiotowe, tj. pomiar masy ciała, wzrostu oraz ciśnienia tętniczego krwi,
 • badanie spirometryczne,
 • porada antytytoniowa oraz planowanie terapii odwykowej dla pacjentów chcących rzucić palenie w ciągu kolejnych 30 dni,
 • kierowanie terapią odwykową zgonie ze schematem postępowania ustalonym z pacjentem.


3. Program profilaktyki gruźlicy

Celem programu jest ograniczenie wskaźnika zachorowalności i umieralności za gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką pacjentów chorych na gruźlicę.
Program skierowany jest do:
- osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
- osób, u których stwierdzono przynajmniej jedną z okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, chorobę przewlekłą, bezdomność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Program profilaktyki gruźlicy realizuje pielęgniarka POZ. Można skorzystać z niego raz na dwa lata bez skierowania, u pielęgniarki, do której pacjent jest zdeklarowany. W ramach realizacji świadczenia pielęgniarka przeprowadza wywiad w kierunku wykrywania gruźlicy i prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka pielęgniarka przekazuje lekarzowi POZ wyniki wywiadu oraz wskazuje pacjentowi drogę dalszego postępowania, na przykład o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ w celu dalszej oceny stanu zdrowia.

 

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.