27-420 Bodzechów,
ul. Szkolna 7

41 265 38 56
41 265 19 51

Opieka Nocna i Świąteczna

 

W ramach opieki nocnej i świątecznej dyżury pełni:


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 11
parter, blok A.

tel: 41 26 13 456


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo skorzystać (nieodpłatnie oraz bez skierowania) z pomocy lekarskiej oraz pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca jego zamieszkania czy lokalizacji przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w której  złożył swoją deklarację do lekarza/pielęgniarki.

Porady udzielane są:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

_________________________________________

2021 © ESKULAP-MED - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej All Rights Reserved.